Co to jest spread?

Forex jest rynkiem, na którym inwestorzy indywidualni mogą grać pod warunkiem skorzystania z usług brokera. Broker za pośrednictwo pobiera wynagrodzenie. W zależności od modelu, który reprezentuje będzie to prowizja lub spread. Czym dokładnie jest spread?

Co to jest spread

Spread (z ang. rozpiętość) to różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży danej pary walutowej. Jest on pojęciem stosowanym zarówno u brokerów, jak i w kantorach, czy bankach. Dla handlujących walutą oznacza tyle co marża, na której zarabiają.
Tabele kursów walut ogłaszane w każdym miejscu, gdzie handluje się walutą, zawierają po 2 ceny przypisane do każdej waluty. Na Forexie ceny określane są do 4 miejsc po przecinku. Mają one swoje specyficzne dla tego rynku nazwy:
ASK price – cena zakupu,
BID price – cena sprzedaży.
Im niższy spread, tym dla klienta danego punktu oferta jest bardziej opłacalna.
Przykład:
USD/PLN – kupno (BID) 3,9664; sprzedaż (ASK) 3,9676;
Spread wynosi w tym przykładzie 12 pipsów.
Pipsy a określanie wysokości spreadu
Pips (z ang. price interest point) to najmniejsza jednostka kursu wymiany walut, przy pomocy której określa się wysokość spreadu. Pips jest zawsze określany w walucie kwotowanej (drugiej w parze), np. dla pary USD/PLN pipsy określane będą w złotych.
Dla wszystkich par walutowych pips to czwarta cyfra po przecinku. Wyjątek stanowią pary z jenem japońskim, gdzie pips to druga cyfra po przecinku.

Lot

W transakcjach zawieranych na Forexie uczestnicy posługują się miarą nazwaną „lot”. Jest to minimalna ilość określonej waluty, którą można kupić u danego brokera. Najczęściej jest to 100 tys. dla kont standard lub ewentualnie 10 tys. dla kont mini.
Jeśli dla pary USD/PLN pips równy jest 0,0001, to w transakcji dotyczącej:
• 0,1 lota (10 tys.) USD/PLN 1 pips wyniesie 1 PLN,
• 1 lota (100 tys.) USD/PLN 1pips wyniesie 10 PLN.

 

Pary walut

Transakcje na Forexie przebiegają na parach walut, np. USD/PLN. Waluta pierwsza w parze to waluta bazowa, a druga – waluta kwotowana.
W kupnie pary walut zawsze pierwsza waluta w parze jest kupowana, a druga sprzedawana. W tym przykładzie kupowane są dolary za złotówki. W sprzedaży pary walut sprzedawana jest pierwsza waluta, a kupowana druga. W parze USD/PLN oznaczałoby to sprzedaż dolarów za złotówki.
Kupno i sprzedaż lotów par walutowych to inaczej otwarcie pozycji. W przypadku sprzedaży lotów pary walutowej jest to otwarcie pozycji krótkiej (short), a przy kupnie lotów pary walutowej – otwarcie pozycji długiej (long”).
Zamknięcie pozycji następuje z chwilą otwarcia pozycji przeciwnej, np.: otwarta pozycja krótka przez sprzedaż lota pary USD/PLN zostanie zamknięta z chwilą kupna lota pary USD/PLN (otwarcie pozycji długiej).

Leave a comment

Your email address will not be published.


*