Formacje podwójnego szczytu oraz podwójnego dna

Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna jest rodzajem formacji zaliczaną do formacji odwrócenia trendu. Jej wystąpienie na wykresie sygnalizuje zmianę trendu głównego, należy na nią zwrócić uwagę szczególnie w momencie, kiedy wytworzy się po długim i silnym trendzie. Formacje odwróconego trendu trwają przez dłuższy czas, a ich pojawienie się jest zapowiedzią przełamania istotnej linii trendu. Należy ponadto podkreślić, że im większa jest wysokość, tym większy jest wynikający z niej potencjalny ruch cen.

„Formacja M”

Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna należy do popularnych formacji cenowych na rynku Forex. Jest znana również pod nazwą „Formacja M”. Nazwę tę nadano jej ze względu na kształt – tworzą ją bowiem dwa szczyty, z których drugi znajduje się poniżej pierwszego. Jeżeli dwa szczyty znajdują się idealnie na tym samym poziomie, mamy do czynienia z doskonałą formacją M. Notowania walut jednak nie zawsze układają się dla nas korzystnie, a rynek Forex, jak każdy inny nie jest doskonały, dlatego taka sytuacja ma miejsce bardzo rzadko, ale zdarza się.

Formacja budowana jest w następujących etapach:

1. tworzy się pierwsza fala spadkowa,
2. następuje ruch korekcyjny, nie przebijając ostatniego szczytu,
3. tworzy się dołek stanowiący silne wsparcie,
4. po jego przebiciu można spodziewać się kolejnych spadków.

„Formacja W”

Formacja podwójnego dna jest pewnego rodzaju odbiciem lustrzanym formacji podwójnego szczytu. Nazywamy ją również „formacją W”, co również nawiązuje do jej budowy. Tworzą ją dwa dołki, z których drugi, podobnie jak przy formacji M, znajduje się wyżej od pierwszego.

Najpierw kształtuje się pierwszy ruch wzrostowy, czyli pierwszy dołek. Następnie, cena zwalnia, usiłując w ten sposób ponownie osiągnąć poziom ostatniego dołka. Tworzy się drugi dołek, co jest następstwem wygenerowania kolejnego ruchu wzrostowego. Z warunkami idealnymi mamy do czynienia, kiedy pierwszy ruch wzrostowy jest silny, a korekcyjny słaby.

Pozycja na rynku przy formacji podwójnego szczytu

Dobra obserwacja statystyk, wykresów i zachowań cen może okazać się kluczowa przy inwestycjach Forex. Szczyty są sygnałami do sprzedaży i kupna. Najlepszym momentem sprzedaży, jest wyraźne przełamanie linii wsparcia, która została wyznaczona przez dołek przy zwiększonym wolumenie. Duże ryzyko sprzedaży występuje po uformowaniu się szczytów i przełamaniu trendu wzrostowego, a najmniejsze po ruchu powrotnym.

Na zakup powinniśmy zdecydować się w momencie pojawienia się sygnału wyraźnie przełamanej linii oporu wyznaczonej przez lokalny wierzchołek przy zwiększonym wolumenie. Unikać należy go po uformowaniu się dołków oraz przełamaniu trendu spadkowego.

Nie zawsze jednak formacje są podobne do tych książkowych, dlatego trudno je rozpoznać. Gra Forex wymaga nieustannej edukacji i poszerzania wiedzy. Doświadczeni gracze w celu ograniczenia fałszywych sygnałów stosują pomocne filtry, jak np. filtr czasowy i filtr ceny, a także wybicie po cenach zamkniętych.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*