Jak powstał Forex?

Dziś do inwestowania wystarczy komputer bądź telefon oraz łącze internetowe i pewien budżet do dyspozycji. Graczem może stać się przeciętny Kowalski, który praktykował na darmowej platformie transakcyjnej i zainteresował się nieco teoretycznymi podstawami rynku walutowego. A jak było wcześniej?

Złoto cenniejsze niż waluta – okres do 1944 roku

Przed II wojną światową obowiązywał system, w którym państwa nie mogły wprowadzić na rynek więcej papierowego pieniądza, niż miały zabezpieczenia w złocie. Takie rozwiązanie miało być gwarancją stabilności gospodarki, jednak okazało się niedoskonałe. Złoto bowiem wypływało z tych państw, które opierały się na imporcie. Wypływ złota powodował kryzys gospodarczy, a co za tym idzie znaczący spadek cen. Niskie ceny napędzały eksport i państwo odbijało się od dna, nabywając jednocześnie złoto. Taka sytuacja nie miała nic wspólnego ze stabilnością, a wręcz przeciwnie.

Konferencja w Bretton Woods – państwa stawiają na dolary

Konferencja w Bretton Woods, która odbyła się w 1944 roku, miała przynieść rozwiązanie dotychczasowych problemów z pieniądzem zabezpieczanym złotem. Postanowiono więc, że jedyną walutą związaną ze złotem będzie dolar, w ten sposób, że za 35 dolarów można było nabyć 1 uncję złota. Pozostałe waluty miały być utrzymywane w stałym stosunku do dolara.
W ten sposób zbudowano potęgę amerykańskiej waluty, której do dziś żaden inny pieniądz nie jest w stanie zagrozić.
Wprowadzenie postanowień z Bretton Woods zaowocowało zahamowaniem gry na obniżenie wartości waluty danego kraju i generowanie przez ten kraj zysków z eksportu. Wszystko jednak uległo zmianie po II wojnie światowej.
Odbudowa świata ze zniszczeń wojennych wymusiła ogromną ilość transakcji międzynarodowych i przepływ kapitału. Kolejny raz rozwiązania służące stabilizacji gospodarczej nie sprawdziły się. Przyszedł czas na decyzję prezydenta Nixona. Jaką?

Swobodny przepływ walut

W 1971 r. prezydent Nixon ogłosił, że dolar nie będzie już odgrywał roli, którą przypisano mu w roku 1944. Walutami zaczęły rządzić prawa rynku, a o ich kursie decydowała podaż i popyt. Przez kolejne lata rynek walutowy rozwijał się i przeobrażał w coś, co dziś jest całkiem naturalne.
Rozwój nowoczesnych technologii umożliwił bankom tworzenie coraz lepszych platform transakcyjnych. Dzięki nim każdy może na bieżąco śledzić notowania walut i składać oferty na zakup lub sprzedaż walorów. Oczywiście korzysta się przy tym z pośrednictwa brokerów, którzy wraz z powstaniem nowej grupy inwestorów indywidualnych zaczęli się specjalizować w tym kierunku i tak powstał nowy rodzaj tego zawodu – broker indywidualny.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*