Koszty transakcyjne (spread + prowizja)

Początek inwestowania na Forexie związany jest z wyborem godnego zaufania brokera i doborem konta, które będzie dostosowane do oczekiwań i możliwości gracza. Nieco później przychodzi czas na zapoznanie się z kosztami transakcji.

Koszt prowadzenia rachunku

Do niedawna, podobnie jak w przypadku kont bankowych, za otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego pobierane były opłaty. Obecnie, w dobie bardzo dużej konkurencji pomiędzy brokerami odchodzi się od tego rozwiązania. Wymagana jest natomiast pierwsza wpłata, która umożliwia uruchomienie konta.

Spread

Zasadniczym kosztem, jaki ponosi inwestor w transakcjach na rynku walutowym jest spread, czyli różnica pomiędzy najlepszą ceną sprzedaży danej waluty, a najlepszą ceną jej kupna.
Spread jest różny dla różnych par walut, zazwyczaj dla par bardzo popularnych jest on dużo niższy, niż w przypadku par bardziej egzotycznych. Koszt ponoszony w związku ze spreadem zależy więc w dużej mierze pod popularności danej waluty, ale też od pozycji negocjacyjnej inwestora, czy też wielkości transakcji.
Trzeba pamiętać, że w przypadku wyboru brokera typu Market Maker spready są wyższe, gdyż to właśnie na nich zarabia pośrednik.

Prowizja

Prowizja to domena brokerów ECN. Prowizja jest wyrażona w procentach i pobierana z chwilą zawarcia transakcji. Brokerzy pobierają prowizję zarówno przy otwarciu pozycji, jak i przy jej zamknięciu.
Prowizja obliczana jest od wartości transakcji, ta zaś zależy od wolumenu transakcyjnego oraz waluty bazowej (pierwszej w parze).
Dla pary USD/PLN walutą bazową jest dolar. 1 lot równy jest 100 tys. jednostek waluty bazowej. Zatem wartość transakcji 1 lota USD/PLN wynosi 100 tys. dolarów. Jeśli przyjmiemy, że prowizja brokera wynosi 0.0040% to inwestor poniesie koszty w wysokości:
100 000 $ x 0,0040% = 4 dolary.
Przy zamknięciu tej pozycji broker pobiera drugi raz tę samą kwotę. Oczywiście, w przypadku, gdy rachunek prowadzony jest w innej walucie, niż dolary (w tym przypadku) to prowizja będzie iloczynem kwoty bazowej oraz kursu waluty (dolara).
Prowizja wyniesie zatem 2 x 4$ = 8$. Dla rachunku prowadzonego w złotych, przy kursie 4,10 koszt transakcji będzie równy 32,80 zł.

SWAP

Kosztem inwestora mogą być również punkty SWAP, czyli różnica pomiędzy oprocentowaniem poszczególnych walut. Punkty SWAP są naliczane raz dziennie o stałej godzinie, nie mają więc znaczenia przy operacjach zamykających się w ciągu jednego dnia.
SWAP zaliczany jest do potencjalnych kosztów gracza, ale może też być przychodem. W przypadku otwarcia pozycji długiej z parą, w której waluta bazowa jest wyżej oprocentowana, niż waluta kwotowana to inwestor zyska odsetki z tytułu kupna waluty bazowej. Koszt będzie zaś generowany przy otwarciu pozycji krótkiej.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*