Kto inwestuje na Forexie?

Początkowo rynek walut był dość poważnie ograniczony pod względem ilości i wielkości uczestniczących w nim podmiotów. Dziś dostęp do niego ma praktycznie każdy. Czy zatem każdy korzysta z tego dostępu?

Kto inwestuje na Forexie i z jakich przyczyn?

Forex łączy w sobie interesy podmiotów o różnych rozmiarach i różnych motywacjach działania. Dwie najistotniejsze grupy inwestorów to rynek międzybankowy i rynek detaliczny. Rynek międzybankowy tworzą centralne banki państw, banki komercyjne oraz fundusze: inwestycyjne, emerytalne, itp. Druga grupa to fundusze hedgingowe, korporacje i klienci indywidualni.

Centralne banki państwowe

Centralne banki państwowe na rynku walut realizują politykę pieniężną danego kraju. Ich działania to przede wszystkim wykorzystywanie rezerw walutowych własnego państwa do regulowania podaży waluty i wpływanie na wysokość kursu tej waluty.

Banki komercyjne

Potężnym segmentem inwestorów na Forexie są banki komercyjne. Ich obecność na giełdzie podyktowana jest przede wszystkich chęcią generowania zysków dla siebie i swoich klientów, ale ze względu na ogromne kwoty, którym obracają na Forexie wpływają w znaczący sposób na płynność giełdy i kursy walut.

Instytucje finansowe

Instytucje finansowe poszukują na giełdzie walutowej okazji do inwestowania i zdobywania w ten sposób zysków dla swojej klienteli.

Fundusze hedgingowe

Jedne z najciekawszych i najmniej przewidywalnych podmiotów na rynku walutowym to fundusze hedgingowe. Ich domeną są ryzykowne inwestycje, a przez to stwarzanie okazji do ponadprzeciętnych zysków. Fundusze te wykorzystują w grze giełdowej wszystkie możliwe narzędzia, m.in. dźwignie, krótka sprzedaż, transakcje arbitrażowe.

Korporacje

Forex to miejsce, w którym działają także korporacje. Gra na walutach jest dla nich sposobem na obniżenie ryzyka kursowego w handlu międzynarodowym.

Inwestorzy indywidualni

Najmniej znaczącą grupę graczy na Forexie stanowią uczestnicy indywidualni. Giełda stała się dla nich dostępna ze względu na dynamicznie rozwijające się nowoczesne technologie. Głównym sposobem na generowanie zysku przez klientów indywidualnych jest wykorzystywanie w grze dźwigni finansowej i wahań kursu walut.

Brokerzy

Podmiotem, który pośredniczy pomiędzy uczestnikami rynku walutowego jest broker. Broker nie tylko kojarzy różne strony transakcji walutowych, ale także analizuje sytuację na rynku i doradza swoim klientom. Współczesne firmy brokerskie angażują się w rozmaite działania edukacyjne dla swoich klientów, a także udostępniają im coraz wyższej jakości demonstracyjne wersje platform transakcyjnych.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*