Modele brokerów Forex

Brokerzy Forex to te podmioty na rynku walutowym, które umożliwiają graczom indywidualnym zawierać transakcje walutowe. Ich sposób działania nie jest jednorodny. Jedni – tzw. brokerzy Market Maker są drugą stroną tych transakcji. Inni – brokerzy STP (Straight Through Processing) oraz brokerzy ECN (Electronic Communication Network) są wyłącznie pośrednikami pomiędzy inwestorami indywidualnymi a innymi podmiotami Forexu.

Broker Market Maker

Broker Market Maker tworzy symulowany rynek dla swoich klientów. Ceny na tym rynku są pobierane z rynku międzynarodowego i korygowane m.in. o spread należny brokerowi. Po jednej stronie transakcji staje klient, a po drugiej – jego broker. Jeżeli klient zrealizuje daną transakcję na takim symulowanym rynku, to broker zrealizuje ją na rynku międzybankowym. Jest to specyficzna gra na walutach, gdyż jej efekty nie są do końca przewidywalne.
Do wad modelu Market Maker zalicza się rekwotowanie, czy brak możliwości zawarcia transakcji. Trzeba jednak dodać, że brokerzy, którzy pretendują do miana solidnych marek unikają tego typu wypaczeń.
Brokerzy typu Market Maker mają też swoje zalety. Do nich należą niskie wymagania co do kapitału początkowego graczy, możliwość dokonywania transakcji w bardzo małej skali (w tzw. mikrolotach), wysoki poziom dźwigni finansowej.

Broker STP – Straight Through Processing (STP)

Broker w tym modelu nie jest graczem na rynku, a jedynie pośrednikiem przekazującym zlecenia inwestora do dostawców płynności. Zarabia na prowizji, rzadziej na spreadach.
Broker STP może oferować podobne warunki do brokera MM, czyli dość wysoki poziom dźwigni finansowej, a przy tym dość niskie koszty obsługi. Wadą może być dłuższy dokonywanych transakcji.

Broker ECN – Electronic Communication Network (ECN)

Broker ECN pośredniczy pomiędzy inwestorem indywidualnym a dostawcą płynności. W odróżnieniu od brokera STP, broker ECN ma zdolność centralizowania dostawców. Dzięki temu możliwe jest uzyskiwanie niskich spreadów i bardzo atrakcyjnych cen.
Brokerzy ECN są polecani aktywnym graczom, którzy na rynku walutowym inwestują znaczne kwoty. Wymagana jest wysoka wpłata początkowa, a od transakcji pobierana jest prowizja, która jest źródłem zarobku tego rodzaju brokera.
Broker ECN, w odróżnieniu od brokerów wymienionych wcześniej udostępnia arkusz zleceń, co jest jego ogromną przewagą nad pozostałymi pośrednikami Forex. Istnieje jednak jeszcze doskonalsza forma brokera – broker Multilateral Trading Facility (MTF). Jest to najbardziej transparentny rodzaj brokera, jednak bardzo rzadko spotykany. Jego cechy są zbliżone do brokera ECN, jednak do absolutnego minimum redukowane są wszelkie odchylenia i niedogodności (m.in. udostępnienie arkusza zleceń bez poślizgu cenowego).

Leave a comment

Your email address will not be published.


*