Strategia hedgingowa forex dla opcji binarnych

Strategia hedgingowa forex dla opcji binarnych

Doświadczeni traderzy bardzo często stosują strategie zwane hedgingowymi w celu zabezpieczenia pozycji przy jednoczesnym ograniczeniu ponoszonego przez siebie ryzyka. Zastanówmy się jak wykorzystać ten rodzaj strategii w przypadku opcji binarnych i w jaki sposób to w ogóle działa. Ten artykuł przybliży ci sposób działania strategii hedgingowych w przypadku opcji binarnych.

Czym jest strategia hedgingowa?

Strategia hedgingowa jest zwyczajnie zajęciem pozycji odwrotnej do pozycji głównej celem pokrycia ryzyka ewentualnej straty. Strategia ta przynosi relatywnie niskie zyski, ale gwarantuje wysokie bezpieczeństwo. Jest szczególnie polecana w przypadku mało doświadczonych inwestorów.

W głównej mierze wykorzystywana jest na rynkach Forex umożliwiając ograniczenie strat dzięki osiąganiu zysków z pozycji odwrotnych w momencie, gdy kurs instrumentu, na który została postawiona pozycja główna zmieni się w spodziewanym kierunku. Kluczem do działania tej strategii jest postawienie na kurs powyżej lub poniżej poziomu oczywistego ryzyka. Dzięki temu zachować można otwartą pozycję główną w oczekiwaniu na zwrócenie się trendu w odpowiednim kierunku, czyli na realizację wcześniejszych prognoz. Technika hedgingowa zmniejsza zyski jednocześnie niwelując ewentualne straty w przypadku błędnej oceny sytuacji, co w szerszym spektrum daje pozytywne rezultaty i daje wysoką rentowność inwestycji.

Jak wygląda strategia hedgingowa w przypadku opcji binarnych?

Jednym z częściej wykorzystywanych rozwiązań binarnych na rynkach forex są opcje binarne, czyli innymi słowy opcje zabezpieczeniowe. Są one szczególnie polecane przez doświadczonych traderów. Dzięki strategii hedgingowej opcji binarnych można uzyskać większe zyski w perspektywie krótkoterminowej niż za pomocą wykupu pozycji odwrotnych na rynkach Contract For Difference (kontrakt na różnice kursowe) i Forex.

Trader otwierający długą pozycję wzrostową w stosunku do instrumentu może wykupić opcję binarną spadkową, aby zabezpieczyć się na wypadek czasowego zwrotu trendu na rynku. Zyski, które w ten sposób osiągnie z pewnością pokryją straty wynikające z pozycji głównej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku pozycji spadkowej powinno wykupić się w ramach tej strategii hedgingowej opcję wzrostową.

Strategia hedgingowa opcji binarnych
umożliwia uzyskanie zysków w ciągu kilku minut. Mogą one osiągać nawet osiemdziesiąt procent stawki początkowej. Hedging forex za pomocą opcji binarnych pozwala, więc na korzystanie z niewielkich zmian trendów w perspektywie krótkoterminowej w taki sposób by zminimalizować ewentualne straty, które można ponieść z tytułu nie do końca trafionej strategii długoterminowej (przeciwnej do opcji binarnej).

Wielu inwestorów i traderów forex zgadza się w tym, że wykorzystywanie opcji binarnych jest obecnie jedną z najlepszych strategii hedgingowych, które doskonale zabezpieczają uczestnika rynku przez poniesieniem niechcianych strat i pozwalają na zwiększenie zysków w perspektywie długoterminowej.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*